Galeria Instrumentów Folkowych               w  Grodzisku  Mazowieckim

 

 

 


 

 

 

                         KLUB PRZEDSZKOLAKA 

                          "BARTEK" 

   O PROFILU ARTYSTYCZNYM PRZY GALERII INSTRUMENTÓW FOLKOWYCH

                                             W GRODZISKU MAZOWIECKIM

       " Traktuj dziecko jak dorosłego, pamiętając o tym, że jest dzieckiem "

                                                                                                  Janusz Korczak

           

            Autorski Klub

      Połączenie Galerii Instrumentów Folkowych, Galerii Obrazów i Klubu Przedszkolaka  (fizycznie) razem w jednym miejscu, jest świadomym działaniem z naszej strony. Obcowanie ze sztuką,  (czyli zbiorem ok. 1000 instrumentów i innych eksponatów ) oraz wykorzystywanie tych dóbr przez dzieci w codziennych zajęciach, sprzyja uwrażliwianiu  na sztukę, rozbudzaniu wyobraźni, tworzeniu własnych pomysłów, nie wspominając już o bogatej wiedzy dotyczącej samych instrumentów.  Do tej koncepcji (połączenia pedagogiki i sztuki) stworzyliśmy własne pomysły min: 

 • skrzypce kurpiowskie dla każdego dziecka (wykonane przez nas)

 • kukiełki muzyczne (wykonane przez nas)

 • kołatki ręcznie malowane (wykonane przez nas)

 • rybki rytmiczne (wykonane przez nas) etc, etc .... 

        

            Skrzypce kurpiowskie                         Zajęcia muzyczne                                  Wspólne muzykowanie

        

            Nasza Drama  

    Drugim bardzo ważnym elementem, który nierozłącznie funkcjonuje w naszej pracy z przedszkolakami jest  "DRAMA" (w autorskim wydaniu). Posiadamy stale powiększany zbiór kukiełek: stare i nowe, pacynki, na patyku (wykonane przez dzieci) , kukiełki muzyczne  ....  wszystkie kochane. W naszym teatrze "KUKURYKU" to dzieci są widzami, a my dorośli zamieniamy się w aktorów - lalkarzy. ...  trzy gongi, efekty dźwiękowe i gromkie brawa .... jak w prawdziwym teatrze.  Ta forma pracy i zabawy, spełnia świetną rolę dydaktyczną, rozwiązuje wiele problemów społecznych, uczy prawidłowych postaw, bawi i rozwija wyobraźnię....              My mamy TEATR na miejscu

 

         

                                        Teatr "KUKURYKU"                                                        Kukiełki z lat 60-tych 

       

                                              Pacynki                                                               Kukiełki "na patyku"            

          

                                         Kukiełki - literki                                                                 Teatralna garderoba

       

         Kurtyna w górę !!! .... tu oglądamy przedstawienia                           .... A tu robimy je sami ....                             

                       

                                          PASTORAŁKA   

                                           PANTOMIMA - opowieść lirnika 

          z  XVI wieku - grudzień  2005 roku

 

     

      

     

          

                                                

                                                                                            Pastorałka z 2004 roku

                                  

                                          Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem

   

                        Karnawał 2006 - "Podwodny Świat"

      

      

      

               Nasze Zajęcia

 • terapia żartem

 • terapia rymem

 • zajęcia szeptane

 • nauka tańca

 • ceramika z możliwością wypalania w specjalnym piecu    

 • zajęcia ruchowe

 • zajęcia na spostrzeganie

 • zajęcia na koncentrację

 • zajęcia na logiczne myślenie

 • ciastolina (własnej produkcji)

 • tworzenie instrumentów

 • wydzieranki, wyklejanki itp.

 • farby na wiele sposobów (ręce, pędzle, sznurek, rurka, tatkipalce)

 • pomysły dzieci

    Wykorzystujemy w codziennych zajęciach najlepszy materiał tzn: pudełka, pudełeczka, pudła, rolki tekturowe, materiały, drewienka, folie, sreberka, tasiemki, ryż, gazety, warzywa, węgiel, firanki itp. itp. itp. ..... Z tego można zrobić najpiękniejsze prace  !!!!

      

                             Powitanie metodą pajęczyny                                                 Jedna z sal przedszkolaków

      

                                                                                             Ceramika - czyli praca w glinie

         

                                                                  Prace z gliny już wypalone i pokryte szkliwem                                   

       

                         Spotkanie z panem policjantem                                             Goście z prawdziwego teatru

       

                     Gość specjalny pani Dorota Gellner                                                 Autograf od poetki....

    

            Pracę pedagogiczną opieramy na :

 • własnym humanistycznym postrzeganiu świata, podstawowych wartościach, gdzie dziecko jest głównym podmiotem, gdzie panuje dobre słowo i gdzie każdy z nas jest ważny

 • szacunku dla drugiego człowieka

 • szacunku dla pracy

 • wzajemnej tolerancji

 • poszanowaniu sztuki i dóbr kultury

 • elementach pedagogiki Janusza Korczaka

 • elementach pedagogiki Marii Montessori

 • elementach Metody Dobrego Startu

 • obserwacji przyrody i zmian zachodzących w przyrodzie

 • ze wszystkich mądrych pomocy np.: "Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci" - Jestem częścią świata, "Program wychowania przedszkolnego razem z dzieckiem", "Dziecięca matematyka - edukacja matematyczna dzieci", "Terapia dzieci, muzyką, ruchem i mową", "Wychowanie bez porażek", "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły", "Jak kochać dziecko" i wiele, wiele innych. 

              Cele

 • Rozwijanie indywidualnych możliwości i uzdolnień każdego dziecka

 • Rozwijanie i rozbudzanie  zainteresowania światem, kulturą, sztuką i muzyką

 • Rozwijanie samodzielności poprzez możliwość aktywnego udziału w pracy twórczej

 • Pozwalanie dziecku być sobą 

 • Wypracowanie szacunku dla własnej pracy, dla siebie, dla pracy innych

 • Wypracowanie umiejętności tolerancji, integracji, współdziałania w grupie

 • Umożliwienie dziecku spontanicznej pracy, ciepłej atmosfery i zrozumienia jego potrzeb

              Dlaczego  KLUB ?

      Każde dziecko posiada potencjał twórczy często nie odkryty. Tak jak dorośli, którzy mają swoje kluby (np.: sportowy, szachowy itp.) pogłębiają swoje hobby, tak i dzieci mogą rozwijać  swoje pasje, zainteresowania właśnie w KLUBIE PRZEDSZKOLAKA. Klub to miejsce, do którego przychodzą chętnie, za którym tęsknią, miejsce, które pozwala zdobywać wiadomości, realizować pomysły, uczy myśleć i stwarza warunki do gruntownego, całościowego przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. To dobry start w przyszłość.

          

    

                             tel. :  605-854-138       lub       e - mail : kania@galeria-folk.pl       

                       ZAPRASZAMY

 

Foto : Paweł Stróżewski

e - mail : kania@galeria-folk.pl                                                                   tel.  0 605-854-138

Created & Hosted by Star-Net